Er cof am Gwyn, ewyrth annwyl a ffrind gora. Cofio chdi ar y pier bob tro Gwyn. Diolch am bob dim a caru chdi gymaint.


Light Sponsored by Avril Wayte