Er cof annwyl iawn am dad arbennig oedd yn caru Pier Bangor


Light Sponsored by Anna M Jones