Y Prosiect Adfer
Y PROSIECT ADFER

Dechreuwyd y gwaith ym mis Awst 2017, gyda £1 miliwn o bunnoedd yn cael eu gwario i sicrhau dyfodol Pier Bangor am flynyddoedd lawer. Er nad oedd arwyddion amlwg o adfael, roedd y is-strwythur yn angen lot o waith adfer gan na fu unrhyw waith adfer am flynyddoedd. Y tro diwethaf i’r pier gael ei adfer oedd yn 1986.

Talwyd am y gwaith gan Gyngor Dinas Bangor, ac roedd yn cynnwys gwaith i gadarnhau y strwythur, a gosod rheiliau llaw ar y dec. Gan fod y gwaith yn berygl ac ansicr, roedd angen llawer o sgaffaldiau er mwyn cydymffurfio gyda canllawiau Iechyd a Diogelwch llym.

Bu anghenraid i gael gwared o’r wast yn ol y rheolau, ac felly gwnaethpwyd cais am drwydded forol gyda Adnoddau Naturiol Cymru, gan gael trafodaeth gyda partiau eraill oedd efo diddordeb. Roedd y gwaith yn hollol ddibynnol ar y tywydd, ac amcanhawyd y cymerir dair blynedd i’w gwblhau.

Bu i’r cyngor ymddiheuro cyn cychwyn am yr anghyfleustra, gan fod y gwaith yn hanfodol i ddyfodol y pier. Arhosodd y pier ar agor i’r cyhoedd, gyda rhai adranau bach yn cael eu cau.

Mar y lluniau isod yn dangos dipyn o’r gwaith a wnaethpwyd yn ystod y gwaith. Cliciwch ar y llun i’w weld yn llawn. Mae y deuddeg llun isod yn dangos y dasg o dynnu y sgaffold a’r preniau yn ystod Cyfnod 3, sef y mwyaf anodd a drud o’r holl waith. Yn rhai o’r lluniau gwelir fod y gwaith dur wedi cael ei flastio a’i beintio ac y byrddau cychod wedi eu peinto yn wyrdd.

Hawlfraint Cyngor Dinas Bangor 2019 i’r lluniau. Pob hawl wedi ei gadw.