Ar Y Pier
AR Y PIER

Cyn gynted ac y rhoddwch eich troed ar y pier, cewch eich amgylchynu gan olygfeydd bendigedig, efallai y gorau o unrhyw pier yn y Deyrnas Unedig. Wrth i chi gerdded tuag at ben y pier, gwelir Ynys Mon o’ch blaen. I’r chwith ac i’r dde, gellir edrych ar hyd y Fenai, tuag at Borthaethwy ar y chwith, a thuag at Llandudno ar y dde. Ac os y trowch rownd, bydd mynyddoedd anhygoel Eryri yn llenwi eich bryd. Ond er hyn mae gan y pier fwy i’w gynnig na golygfeydd yn unig, er mor anhygoel yr ydynt – bob rhyw ganllath ar hyd y dec, dewch ar draws giosgau Fictoriaidd hardd, gyda bob un yn cynnwys menter bach sydd yn siwr i’ch diddori, ac yna ar ben draw y pier, dewch at gromen fawr y Pafiliwn, lle y cewch byrbryd neu bryd o fwyd llawn, neu rhyw panad fach os yn sychedig.
Felly darllenwch ymlaen i ffendio pa drysorau sydd ar gael ar y pier.